Περί νέου νομοσχεδίου….


Πανταχού Παν/μιο και Τει είναι υπό κατάληψη εξαιτίας του νέου νομοσχεδίου για τα Παν/μια όπου ψηφίστηκε στην βουλή.

Όμως έχω απορία όσοι αντιδρούν στο νομοσχέδιο αυτό το έχουν ρίξει μια ματιά καθόλου. Όσο perverted και να είναι ο θεσμός του κράτους σύμφωνα με τον Holloway επειδή εκφράζεται σε αυτό η αρρώστια της εξαρτημένης μισθωτής εργασίας δεν σημαίνει ότι κάνει νόμους «εκτρώματα».

Αυτά όπου προσωπικά αντιδρώ είναι ότι ενδεχομένως τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ να γίνουν εξαρτημένες από συγγεκριμένες εταιρείες όπου ενδεχωμένως να κάνει και «στημένες» έρευνες για λόγους marketing όπως έχει κάνει η MS (Microsoft) λέγοντας ότι ο Internet explorer είναι ο καλύτερος Browser ever πληρώνοντας αδρά ένα μη Ελληνικό ερευνητικό κέντρο. Αυτό το συμπέρανα λόγο ότι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα θα μπορεί να δέχεται χρηματοδότηση για ερευνητικό σκοπό από νομικά πρόσωπα. Ακόμα ο έλεγχος των χρηματικών δαπανών θα γίνεται με σκοπό την σκοπιμότητα και όχι την νομιμότητα. Δεν θέτει πλαίσιο που προστατεύει την εγκυρότητα της έρευνας και οι μια εταιρεία θα δέχεται τα αποτελέσματα ως έχει.  Αυτό το συμπέρανα από το Κεφάλαιο Θ του νομοσχεδίου άρθρα 56 και άρθρο 57 παράγραφος 1.

Ακόμα ένα πράγμα όπου με βρίσκει κάθετα αντίθετο είναι το εξής:

«α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρότα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώ-
μη του Συμβουλίου του ιδρύματος, μπορεί να συνιστάται
σε κάθε Α.Ε.Ι. νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, για την αξιο-
ποίηση και διαχείριση του συνόλου ή μέρους των πόρων
που αναφέρονται στις περιπτώσεις ββ ́ έως και εε ́ της
περίπτωσης α ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 56.»

Θα προτιμούσα αντί να συνήστατε μια ανόνυμη εταιρεία θα προτιμούσα ένα Μη κερδοσκοπικό οργανισμό διότι μια ανώνυμη εταιρεία έχει σαν σκοπό το κέρδος. Πράγμα αντίθετο με την νοοτροπία του Παν/μιου. Η αν είναι μια εταιρεία ΑΕ ντε και καλά να έχει στο καταστατικό της άρθρα τα οποία να δηλώνουν ρητά και ξεκάθαρα ότι δεν ρπέπει να έχει σκοπό το κέρδος.

Επίσης ο νόμος να ορίζει:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη-
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορί-
ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη
δωρεάν σίτιση και στέγαση των προπτυχιακών και μετα-
πτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, με
βάση την ατομική και οικογενειακή οικονομική τους κα-
τάσταση και την εντοπιότητά τους, καθώς και την έδρα
του ιδρύματος και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν
σε αυτό.»

Καλό θα ήταν να πρόσθεται ότι είναι υποχρεοτικό να έχουν οι φοιτητές στέγαση και σίτηση σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΙΤΟΥΝ. Διότι ορίζει μόνο ότι θα ορίζονται από τους Υπουργούς οι Προϋποθέσεις για δωρεάν σίτηση και στέγαση και όχι ότι είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να παρέχεται δωρεάν σίτηση ΚΑΙ στέγαση.

Παρόλα αυτά υπάρχουν και θετικά στοιχεία όπως αυτό:

«α) Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και
οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρ-
μακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται
πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι όροι, οι προϋπο-
θέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορί-
ζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μά-
θησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης»
Δηλαδή ότι μπορεί ένας φοιτητής να έχει δωρεάν Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εφόσον δεν έχει εισόδημα πχ εξαρτάται από τα χρήματα των γονέων «.

Ακόμα μεριμνά για τους εργαζόμενους φοιτητές έχοντας μέσα ποικίλες ρυθμίσεις όπως το ότι ο φοιτητής δικαίουται άδεια για να μπορέσει να προετοιμαστεί και  να δώσει εξετάσεις .

Επίσεις δίνει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περισσότερες δυνατότητες από το παλαιότερο νομοσχέδιο.

Ακόμα πιστεύω ότι οι κύκλοι δεν υποβαθμίζουν την ποιότητα των σπουδών απλά είναι μια μετονομασία των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, και διδακτορικών σπουδών σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύκλο. Ακόμα πως συμπέραναν ότι αυτό θα υποβαθμίσει τις σπουδές δεν μπορώ να το καταλάβω. Ακόμα και ας είναι 2 ή 3 χρόνια οι σπουδές σημασία δεν έχει ο χρόνος αλλά η ποιότητα των σπουδών. Θέλω να δω πως το συμπαίραναν ότι αντί για πτυχίο δίνουν «πιστοποιητικά φοίτησης» και ότι υπόβαθμίζονται οι σπουδές.

Επίσεις αντιδρούν για το άσυλο ενώ ο ίδιος ο λαός θέλει την κατάργησή του. Προσωπικά θα πρέπει να οριστούν ποιο ξεκάθαρα το πότε θα ορίζεται και πότε θα άρεται το άσυλο από έναν φοιτητή διότι είναι πολύ γενικό και αόριστο το «αξιόποινες πράξεις» .

Αυτά προς το παρόν πείτε ΕΛΕΥΘΕΡΑ τις αντιρρήσεις σας , παρατηρήσεις σας, γνώμες σας για το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ειδικά οι αντίθετες γνώμες από τις δικές μου.

Επίσης σας παραθέτω το κείμενο του νόμου σε μορφή .pdf να τον μελετήσεται καλύτερα: http://ubuntuone.com/3RqYXgwqwXS1iiSWatUZF1

Ευχαριστώ πολύ

2 thoughts on “Περί νέου νομοσχεδίου….

  1. Georgios Metaksakis (@MeTaXaS4)

    αν και δεν έχω διαβάσει το νομοσχέδιο και δεν νομίζω να κάτσω να το διαβάσω ολόκληρο «όλο αυτό» , λίγο πολύ μόνο αν ακούσεις ότι πάνε για κατάργηση παρατάξεων και έλεγχο των καθηγητών και τον πρυτάνεων(προέδρων) από άτομα του εξωτερικού(μη γνωστά) τότε μπορείς να καταλάβεις γιατί γίνετε όλος αυτός ο ντόρος, ο πρύτανης λέει τις πίπες του στις παρατάξεις και αυτοί στους υπόλοιπους μαζί με τα κομματόσκυλα και βουαλά ΚΑΤΑΛΗΨΗ

    1. pc_magas Post author

      Μην το λές. Επιτρέπουν στα Παν/μια να κάνουν εταιρείες για διαχείρηση των περιουσιών και να δέχονται δωρεές από εταιρείες. Αυτό πως σου φαίνεται? Ακόμα πως σου φαίνεται ο πρόεδροι η τα μέλη να έχουν πάρε δώσε με εταιρείες τύπου στυλ Ζίμενς?

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.