Category Archives: Διαλειτουργικότητα Windows-Linux

Οδηγοί σεναρίων εγκατάστασης και διαμόρφωσης λογισμικού σε Windows ή Linux για καταστάσεις και σενάρια που απαιτείτε διαλειτουργικότητα μεταξύ Windows και Linux.

Εγκατάσταση και Ρύθμιση Node.js σε Windows10

Για τις ανάγκες ενός άλλου άρθρου που σκέφτομαι να ετοιμάσω χρειάζεται να εκτελέσω node.js αλλά όμως πέρα από το τυπικό installation χρειάζεται να εκτελέσω και κάποια έξτρα πραγματάκια προκειμένου να γίνει σωστή ρύθμιση για εγκατάσταση των εξαρτήσεων. Προτού όμως πάμε σε λεπτομέρειες θα πρέπει να εγκαταστήσετε την node.js από την κεντρική ιστοσελίδα. H διαδικασία είναι απλή και ουσιαστικά είναι next-next-next έτσι δεν νομίζω να αξίζει περαιτέρω ενέργειες.

Εφόσον το κάναμε εκτελούμε το cmd και δίνουμε την παρακάτω εντολή:

powershell -Command "Start-Process cmd -Verb RunAs"

Μετά στο NEO παράθυρο του command line δίνουμε την εντολή:

npm install -g windows-build-tools

Πλέον μπορείτε να αναπτύξετε οποιοδήποτε πρόγραμμα σε node.js ή να δοκιμάσετε έτοιμα προγράμματα από άλλα αποθετήρια κώδικα πχ.github.

Περιβάλλον Unix σε Microsoft Windows 10 μέσω MingW και Git-bash

Ουκ ολίγες φορές θέλουμε ένα περιβάλλον gnu/linux το MingW αποτελεί μια λύση που προσφέρει βασικούς compilers για χτίσιμο εφαρμογών μέσω περιβάλλοντος GNU/Linux. Για αρχή θα χρειαστείτε να εγκαταστήσετε τα λογισμικάό git, αργότερα μπορείτε να το κατεβάσετε μέσω sourceforge από αυτό το link το mingw. Η διαδικασία είναι Next-Next-next, έτσι δεν χρειάζεται επιπλέων εξήγηση. (Σημείωση επιλέγουμε το nano σαν default editor κατά την εγκατάσταση του git.)

Εφόσον τα εγκαταστήσαμε πρέπει να ορίσουμε τρόπο αναζήτησης των πακέτων που προέρχονται από το mingw, προτού γίνει όμως αυτό θα πρέπει να ορίσουμε το πρόγραμμα mingw-get στην μεταβλητή συστήματος PATH προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

 1. Είτε πατώντας τον συνδυασμό των πλήκτρων Windows+ Pause break είτε κάνοντας κλικ στο κουμπί αναζήτησης και αναζητούμε «System Settings» το αποτέλεσμα είναι η παρακάτω εικόνα
 2. Στην παραπάνω εικόνα κάνουμε κλικ στο «Αλλαγή Ρυθμίσεων» και μετά στο «Μεταβλητές Περιβάλλοντος» όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα με τις κατάλληλες επισημάνσεις:
 3. Στο παράθυρο που μα ανοίγει επιλέγουμε την μεταβλητή «Path» και κάνουμε κλίκ στο κουμπί «Επεξεργασία»
 4. Μετά στο παράθυρο που μας ανοίγει προσθέτουμε από κάτω τις υπάρχουσες τιμές την τιμή C:\\MinGW\bin
 5. Ανοίγουμε το λογισμικό Git-Bash και δίνουμε την εντολή:
  mingw-install --help
 6. Εαν εμφανίζει οποιαδήποτε έξοδο τότε η εγκατάσταση έχει επιτευχθεί.

Πλέον μπορούμε να αναζητήσουμε με την εντολή:

mingw-get list ^όνομα πακέτου^

 

Ακόμη σε περίπτωση που αναπτύσσετε η κάνετε build λογισμικό τρίτων γραμμένο σε c ή c++ πρέπει να εγκαταστήσετε τα παρακάτω:

mingw-get install mingw32-make g++ gcc autoconf

μετά τρέχετε την εντολή:

nano ~/.bashrc

Και προσθέτετε το εξής:

alias make="mingw32-make"

Και με Ctrl+O, Enter και Ctrl+X βγαίνετε και το αποθηκεύετε. Μετά κλείνετε και ανοίγετε το git-bash και δίνοντας την εντολή:

make --help

Επιβεβαιώνετε ότι παίζει το make.

Πλέον έχετε ένα περιβάλλον GNU/Linux-Unix σε Microsoft Windows!!!!

XeLaTeΧ σε windows 10.

Καθώς έγγραφα την εργασία μου σε XeLaTeΧ όσοι συμμετείχαν στην συγγραφή αυτής χρησιμοποιούσαν Windows 10, έτσι για να υπάρξει διαλειτουργικότητα πρέπει να εγκατασταθούν τα κατάλληλα λογισμικά για την δημιουργία εγγράφων pdf από «κώδικα» XeLaTeX.

Όσο αφορά το λογισμικό το πακέτο MiKTeX από δοκιμές είχε τα καλύτερα αποτελέσματα και ήταν το ταχύτερο στην εγκατάσταση. Ακόμη ενδείκνυται να εγκαταστήσετε λογισμικό version control που να υποστηρίζει και δυαδικά αρχεία όπως το git και το git lfs. Η ουσία είναι οι εικόνες ανεβάζονται σε git lfs και με git κρατάς version του κειμένου.

Όμως σε ποιο τεχνικά κείμενα τα οποία εμπεριέχουν κώδικα και χρησιμοποιείτε η βιβλιοθήκη minted, απαιτείτε η εγκατάσταση κάποιον εξαρτήσεων σε python. Προκειμένου να γίνει αυτό πρώτα θα πρέπει να εγκαταστήσετε την python. Η εγκατάσταση είναι απλή και είναι υπόθεση next-next-next, παρόλα αυτά χρειάζεται μια έξτρα διαδικασία προκειμένου να αναγνωρίζετε από το σύστημα. Το πρώτο βήμα για να γίνει αυτό είναι να εκτελέσετε την python όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα:
Select how to install python

Στο παράθυρο που σας ανοίγει δώστε την παρακάτω εντολή:

import.os; import sys; os.path.dirname(sys.executable)

Το αποτέλεσμα αυτής θα το τοποθετήσουμε στην μεταβλητή PATH. Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα:

 1. Είτε πάτώντας τον συνδυασμό των πλήκτρων Windows+ Pause break είτε κάνοντας κλικ στο κουμπί αναζήτησης (το ίδιο που αναζητήσαμε την python) και αναζητούμε «System Settings» το αποτέλεσμα είναι η παρακάτω εικόνα
 2. Στην παραπάνω εικόνα κάνουμε κλικ στο «Αλλαγή Ρυθμίσεων» και μετά στο «Μεταβλητές Περιβάλλοντος» όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα με τις κατάλληλες επισημάνσεις:
 3. Στο παράθυρο που μα ανοίγει επιλέγουμε την μεταβλητή «Path» και κάνουμε κλίκ στο κουμπί «Επεξεργασία»
 4. Τέλος επεκτείνουμε την λίστα με το αποτέλεσμα που δώσαμε όταν εκτελέσαμε «εντολές» στην python.

Μετά ανοίγουμε το CMD και δίνουμε την εντολή:

pyhton -m pip install pygments

Με το πέρας της εντολής θα βγεί ένα μήνυμα σε χρώμα κίτρινο/μουσταρδί το οποίο αναφέρει μια διαδρομή την οποία θα πρέπει να προσθέσετε στην Μεταβλητή περιβάλλοντος Path τα βήματα είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρθηκαν ποιο πάνω με την διαφορά στο τελευταίο βήμα προσθέτουμε την διαδρομή που αναγράφει η εκτέλεση της εντολής ΑΠΟ ΚΑΤΩ από την τιμή που προσθέσαμε στα βήματα αυτά όπως δείχνει η εικόνα:

Μετά ανοίγουμε το εργαλείο Tex και επιλέγουμε Edit -> Preferences η επιλογή αυτή θα εμφανίσει το παρακάτω παράθυρο, όταν εμφανιστεί κάνουμε κλίκ όπως υποδεικνύει η εικόνα:

Με τις επιλογές αυτές ορίσαμε την XeLatex σαν προεπιλεγμένο «compiler»/»μετατροπέα» και ανοίξαμε το παράθυρο επιλογής για το χτίσιμο του tex. Σε αυτό ορίζουμε την παράμετρο --tex-option=--shell-escape όπως δείχνει η εικόνα:

Πλέον μπορείτε να μεταγλωττίσετε XeLaTeX κείμενα μαζί με τους «Λινουξάδες» φίλους/φίλες/συνεργάτες/αγόρι(α).